Rene Leino: Suspension manager

Email: rene.leino@aalto.fi